معماری: بعد چهارم زندگی انجمن علمی معماری معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز http://4dlife.mihanblog.com 2020-03-31T07:43:23+01:00 text/html 2012-09-08T09:16:30+01:00 4dlife.mihanblog.com محمدرضا نظریان انتخاب واحد ترم مهر 92-1391 http://4dlife.mihanblog.com/post/289 با سلام خدمت تمامی دانشجویان ،انتخاب واحد ترم مهر 92-1391 طبق اعلام آموزش به شرح زیر می باشد:<br><br>__ورودی<font color="#cc0000"> 87</font> &nbsp;یکشنبه&nbsp;<font color="#cc0000">19 شهریورماه 1391</font><br><br>__ورودی<font color="#cc0000"> 88</font> دوشنبه&nbsp;<font color="#cc0000">20 شهریورماه 1391</font><br><br>__ورودی<font color="#cc0000"> 89</font> سه شنبه&nbsp;<font color="#cc0000">21 شهریورماه 1391</font><br><br>__ورودی<font color="#cc0000"> 90</font> چهارشنبه&nbsp;<font color="#cc0000">22 شهریورماه 1391<br></font><br>*شروع انتخاب واحد تمامی ورودی ها ساعت 8 صبح می باشد.<br><br><font color="#cc0000">*</font>در ضمن زمان بندی کلاس ها و کد دروس نیز بصورت زیر می باشد:<br><br>(برای نمایش بهتر، عکس ها را بر روی سیستم خود ذخیره نموده، سپس مشاهده نمایید)<br><br><br><img alt="ene - picture 4" src="http://entekhab.plogger.ir/upload/e/entekhab/pictures/45441346351663.jpg" width="283" height="378" border="0"><br><br><img alt="ene - picture 1" src="http://entekhab.plogger.ir/upload/e/entekhab/pictures/70851345568902.jpg" width="378" height="292" border="0"><br><img alt="ene - picture 2" src="http://entekhab.plogger.ir/upload/e/entekhab/pictures/10121345593807.jpg" width="271" height="389" border="0"><br><img alt="ene - picture 3" src="http://entekhab.plogger.ir/upload/e/entekhab/pictures/14751346011371.jpg" width="284" height="385" border="0"><br><br> text/html 2012-07-08T18:22:17+01:00 4dlife.mihanblog.com محمدرضا نظریان کلاس های آموزش اسکیس کارشناسی ارشد معماری و معماری منظر http://4dlife.mihanblog.com/post/288 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img alt="partar - picture 2" src="http://nomrehtarh31.plogger.ir/upload/n/nomrehtarh31/pictures/24062303147310.jpg" width="274" height="388" border="0"></div><div><br></div><div>به منظور ثبت نام و اطلاعات بیشتر با شماره :09356590202 و یا ایمیل :rezanazariyan@gmail.com تماس حاصل&nbsp;فرمایید .</div> text/html 2012-07-08T18:14:27+01:00 4dlife.mihanblog.com محمدرضا نظریان نمرات نهایی و تفکیکی طرح معماری 3 مهندس مجتهدزاده http://4dlife.mihanblog.com/post/287 <img alt="tarh3 - picture 1" src="http://nomrehtarh31.plogger.ir/upload/n/nomrehtarh31/pictures/63632243267425.jpg" width="388" height="334" border="0"> text/html 2012-02-25T16:41:56+01:00 4dlife.mihanblog.com محمدرضا نظریان سمینار"سهل و ممتنع" در معماری هشت بهشت http://4dlife.mihanblog.com/post/286 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><br></font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">دوازدهمین مجموعه هم اندیشی های تاریخ و تئوری معماری و هنر، با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده معماری و شهر سازی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار می کند :</font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA"><font size="3" color="#cc0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA"><font size="3" color="#cc0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>سمینار"سهل و ممتنع" در معماری هشت بهشت</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; "><br></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><font size="1">توسط اساتید دانشگاه شهید چمران اهواز :</font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font color="#cc0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><span lang="AR-SA"><br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font color="#cc0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">مهندس زهرا</span></b><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span lang="AR-SA">نام</span></b><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span lang="AR-SA">آور،</span></b><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span></b><span lang="AR-SA">عضو</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA">هیات</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA">علمی</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA">گروه</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA">معماری</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA">دانشگاه</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA">شهید</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA">چمران</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA">اهواز</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span lang="AR-SA">مهندس روح</span></b><span dir="LTR" style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "></span><b style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span></b><b style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span lang="AR-SA">اله</span></b><span dir="LTR" style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "></span><b style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span></b><b style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span lang="AR-SA">مجتهدزاده،&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; ">مدیر</span><span dir="LTR" style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; ">گروه</span><span dir="LTR" style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; ">معماری</span><span dir="LTR" style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; ">دانشگاه</span><span dir="LTR" style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; ">شهید</span><span dir="LTR" style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; ">چمران</span><span dir="LTR" style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; ">اهواز</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img alt="seminar - picture 1" src="http://semiiinar.plogger.ir/upload/s/semiiinar/pictures/39001937316416.jpg" width="258" height="388" border="0"></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></p><p></p> text/html 2012-02-14T16:27:50+01:00 4dlife.mihanblog.com محمدرضا نظریان نمرات بهمن90 ورودی های 87 http://4dlife.mihanblog.com/post/285 <font style="color: rgb(102, 0, 0);" size="3"><span style="font-weight: bold; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">طرح 4</span></font><br><br><img src="http://4dlife.plogger.ir/upload/4/4dlife/thumbs_normal/21241821546482.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://4dlife.plogger.ir/upload/4/4dlife/thumbs_normal/13611822255596.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><font style="color: rgb(102, 0, 0);" size="3"><span style="font-weight: bold; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br>برنامه ریزی کالبدی</span></font><br><img src="http://4dlife.plogger.ir/upload/4/4dlife/thumbs_normal/37961826372418.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://4dlife.plogger.ir/upload/4/4dlife/thumbs_normal/29631827281007.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><font style="color: rgb(102, 0, 0);" size="3"><span style="font-weight: bold; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br>متره و برآورد</span></font><br><img src="http://4dlife.plogger.ir/upload/4/4dlife/thumbs_normal/14861830273934.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://4dlife.plogger.ir/upload/4/4dlife/thumbs_normal/30741831193224.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><font style="color: rgb(102, 0, 0);" size="3"><span style="font-weight: bold; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br>مبانی نظری</span></font><br><br><img src="http://4dlife.plogger.ir/upload/4/4dlife/thumbs_normal/39511835041339.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://4dlife.plogger.ir/upload/4/4dlife/thumbs_normal/57781836134742.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br> text/html 2012-02-14T16:17:18+01:00 4dlife.mihanblog.com محمدرضا نظریان نمرات بهمن 90 ورودی های 88 http://4dlife.mihanblog.com/post/284 <font style="font-weight: bold; color: rgb(102, 0, 0);" size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">طرح معماری 2</span></font><br><img src="http://4dlife.plogger.ir/upload/4/4dlife/thumbs_normal/11541821254986.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><font style="font-weight: bold; color: rgb(102, 0, 0);" size="3"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br>ساختمان1</span></font><br><img src="http://4dlife.plogger.ir/upload/4/4dlife/thumbs_normal/37121832197472.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://4dlife.plogger.ir/upload/4/4dlife/thumbs_normal/87811833318430.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><font style="font-weight: bold; color: rgb(102, 0, 0);" size="3"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br>تنظیم شرایط محیطی </span></font><br><br><img src="http://4dlife.plogger.ir/upload/4/4dlife/thumbs_normal/44191828137149.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://4dlife.plogger.ir/upload/4/4dlife/thumbs_normal/39571829243400.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(102, 0, 0);"><br>ر</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(102, 0, 0);">وستا</span></font><br><br><img src="http://4dlife.plogger.ir/upload/4/4dlife/thumbs_normal/23151823472076.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://4dlife.plogger.ir/upload/4/4dlife/thumbs_normal/97031824283111.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://4dlife.plogger.ir/upload/4/4dlife/thumbs_normal/73581820477621.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://4dlife.plogger.ir/upload/4/4dlife/thumbs_normal/13251839146147.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><font style="font-weight: bold; color: rgb(102, 0, 0);" size="3"><br>معماری اسلامی</font><br><br><img src="http://4dlife.plogger.ir/upload/4/4dlife/thumbs_normal/33741834218122.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://4dlife.plogger.ir/upload/4/4dlife/thumbs_normal/65381840169946.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br> text/html 2012-02-14T15:44:31+01:00 4dlife.mihanblog.com محمدرضا نظریان نمرات بهمن 90 ورودی های 89 http://4dlife.mihanblog.com/post/283 <font style="font-weight: bold; font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(102, 0, 0);" size="3">مقدمات 2</font><br><img src="http://4dlife.plogger.ir/upload/4/4dlife/thumbs_normal/60151822597829.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://4dlife.plogger.ir/upload/4/4dlife/thumbs_normal/47761825078560.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><font style="font-weight: bold; font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(102, 0, 0);" size="3">بیان معماری 2</font><br><br><img src="http://4dlife.plogger.ir/upload/4/4dlife/thumbs_normal/16551837243218.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://4dlife.plogger.ir/upload/4/4dlife/thumbs_normal/31991838187509.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br> text/html 2012-02-14T15:13:35+01:00 4dlife.mihanblog.com محمدرضا نظریان نمرات بهمن 90 ورودی های 90 http://4dlife.mihanblog.com/post/282 <img src="http://4dlife.plogger.ir/" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://4dlife.plogger.ir/upload/4/4dlife/thumbs_normal/67081825579127.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><font size="2"><span style="font-weight: bold;">نمرات درس درک وبیان</span></font><br><br><img src="http://4dlife.plogger.ir/upload/4/4dlife/thumbs_normal/91701841245094.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br> text/html 2011-12-16T09:50:55+01:00 4dlife.mihanblog.com محمدرضا نظریان نشریه علمی معماری اُرچین، نشریه برگزیده کشور شد http://4dlife.mihanblog.com/post/281 <font style="font-weight: bold;" face="Tahoma"><font style="font-size: 8pt;" id="mc1" name="mc1" color="#000000" face="Tahoma"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><br><br>مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره ملی حركت در روز چهارشنبه 2آذر 1390،</span><br style="color: rgb(255, 102, 0);"><span style="color: rgb(255, 102, 0);">در تالار فردوسی دانشگاه تهران برگزار شد.</span><br style="color: rgb(255, 102, 0);"><br><span style="color: rgb(0, 0, 153);"><br>در این مراسم <span style="color: rgb(51, 51, 255);">انجمن علمی معماری دانشگاه شهیدچمران اهواز</span>،</span><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">موفق به کسب عنوان </span></font></font><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 102, 0);" face="Tahoma" size="4"><font style="font-size: 8pt;" id="mc1" name="mc1" face="Tahoma"><span style="color: rgb(153, 0, 0);">انجمن برتر کشور در زمینه نشریه </span><br></font></font><font style="font-weight: bold;" face="Tahoma"><font style="font-size: 8pt; " id="mc1" name="mc1" color="#000000" face="Tahoma"><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">و دریافت تندیس طلایی جشنواره ،</span><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">و لوح تقدیر از طرف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، آقای دکتر کامران دانشجو</span><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">و لوح تقدیر از طرف معاون پژوهشی معاونت علمی رئیس جمهور، آقای </span></font></font><font style="font-weight: bold;" face="Tahoma"><font style="font-size: 8pt;" id="mc1" name="mc1" color="#000000" face="Tahoma"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">دکتر سیدی گردید.</span><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(0, 0, 153);"><br>هم چنین به اعضای انجمن، لوح تقدیر از سوی معاون فرهنگی واجتماعی وزارت علوم اهدا شد.<br><br><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><br>عکس های بنرهای نصب شده توسط دانشگاه شهید چمران اهواز ، به این مناسبت :<br><br></span></span></font></font><div style="text-align: center;"><img style="width: 477px; height: 547px;" src="http://s2.picofile.com/file/7214585157/DSC_0130.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><font style="font-weight: bold;" face="Tahoma"><font style="font-size: 8pt;" id="mc1" name="mc1" color="#000000" face="Tahoma"><span style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><br></span></span></font></font><div style="text-align: center;"><font style="font-weight: bold;" face="Tahoma"><font style="font-size: 8pt;" id="mc1" name="mc1" color="#000000" face="Tahoma"><span style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></span></font></font><img style="width: 451px; height: 319px;" src="http://s2.picofile.com/file/7214585478/DSC_0132.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><font style="font-weight: bold;" face="Tahoma"><font style="font-size: 8pt;" id="mc1" name="mc1" color="#000000" face="Tahoma"><span style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></span></font></font></div><font style="font-weight: bold;" face="Tahoma"><font style="font-size: 8pt;" id="mc1" name="mc1" color="#000000" face="Tahoma"><span style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><br></span></span></font></font><div style="text-align: center;"><img style="width: 448px; height: 343px;" src="http://s2.picofile.com/file/7214585050/DSC_0124.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2011-10-02T18:05:25+01:00 4dlife.mihanblog.com محمدرضا نظریان مسابقه معماری شماره 1 و 2 http://4dlife.mihanblog.com/post/280 <p style="text-align: center;"><img style="width: 482px; height: 158px;" src="http://imrz.ir/images/1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p style="text-align: right;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><font style="font-weight: bold;" size="4"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;مسابقه معماری 1</span></font><br></span></span></p><p style="text-align: right; "><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "><span style="font-size: 11px; "><span style="font-weight: bold;">موسسه خیریه امام رضا (ع)با همکاری شهرداری منطقه پنج</span> در راستای ارتقاء فرهنگ كتابخوانی و هویت بخشی به فضای شهری در منطقه كوی مهدیس اهواز و در جهت نیل به ایده ها و تفكرات جدید و خلاقانه در عرصه معماری و ایجاد اثری متفاوت و ماندگار اقدام به برگذاری مسابقه در مقیاس ملی نموده است ، بدین منظور از كلیه طراحان و مهندسین معمار در سراسر كشور دعوت می شود تا در صورت تمایل در این مسابقه شركت نمایند .<br><strong><br>الف- ویژگی های طرح<br></strong><br>1-برگرفته از الگوهای معماری ایرانی و منطبق با فرهنگ اسلامی<br><br>2- نوآوری و خلاقیت همراه با نمایی زیبا ، اثرگذار و ماندگار<br><br>3- ایجاد یك نماد و المان شهری با ارتفاع مناسب<br><br>4- سازگاری با شرایط محیطی و منطقه ای<br><br>5- دارا بودن هویت مستقل و ساختار شاخص نسبت به ساختمان های مشابه<br><br><strong>ب- مشخصات طرح</strong><br><br>1- مساحت عرصه 7600 متر مربع ( 80*95)<br><br>2-سطح اشغال مجاز 400 مترمربع<br><br>3-طراحی فضای باز و سبز به عنوان فضاهای مکمل برای کتابخانه<br><br><strong>ج-جوایز مسابقه</strong><br><br>1-نفر اول : 6 سكه بهار آزادی + لوح تقدیر + 100000000 ریال جهت تكمیل فاز یك معماری<br><br>2-نفر دوم : 5 سكه بهار آزادی + لوح تقدیر<br><br>3-نفر سوم : 4 سكه بهار آزادی + لوح تقدیر<br><br>توضیح : به نفر اول مسابقه وظیفه تكمیل نقشه های فاز یك معماری طرح مورد نظر محول خواهد شد .<br><strong><br>د_آیین نامه و شرایط مسابقه</strong><br><br>1-شركت در این مسابقه برای همه معماران ، مهندسان مشاور و دانشجویان معماری آزاد است .<br><br>2-شركت كنندگان می توانند طرح های خود را در مهلت مقرر توسط پست پیشتاز ارسال و یا حضوری (در ساعات اداری ) به دبیرخانه مسابقه تحویل دهند<br><br><strong>ه-تقویم مسابقه</strong><br><br>1-شروع ثبت نام از تاریخ 1390/7/1 لغایت 1390/8/15<br><br>2-زمان تحویل مدارك تا آخر وقت اداری روز 1390/9/15<br><br>3-زمان داوری حداكثر تا تاریخ 1390/9/30<br><br><strong>و- مدارك درخواستی<br></strong><br>1- خلاصه گزارش ایده طرح<br><br>2-تصاویر سه بعدی به منظور معرفی كامل طرح درقطع 50*70<br><br>3-ارائه ماكت در صورت لزوم<br><br><strong>ز-داوران مسابقه</strong></span></span></p> <div dir="rtl"><span style="font-size: 11px; "><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "> فرهاد احمدی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران</span></span><br></div> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">سید حسن تقوایی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران<br><br><span style="font-weight: bold; color: rgb(153, 0, 0);">محمد ابراهیم مظهری عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز</span><br><br>وحید اسلامی عضو جامعه معماران ایران<br></span></span></p><p style="text-align: right;"><br><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></span></p><p style="text-align: right;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">آدرس دبیرخانه : اهواز-کیانپارس – خیابان چمران نبش موحدین – پلاک یک طبقه اول واحد یک –کد پستی 6155634151<br>تلفن: 3333884 - 3333885 – 3330436 زمان پاسخگویی 8:30 تا 14:30 (روزهای فرد هفته)</span></span></p><p style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 255); font-weight: bold;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "><span style="font-size: 11px; ">سایت مسابقه : WWW.IMRZ.ir</span></span></p> <br> text/html 2011-09-21T20:03:23+01:00 4dlife.mihanblog.com محمدرضا نظریان نمرات تاسیسات ورودی 87 و برنامه آتلیه گروه معماری http://4dlife.mihanblog.com/post/279 <div>با سلام خدمت تمامی دوستان...<br><br></div><div>نمرات درس تاسیسات ورودی 87 امروز اعلام شد...</div><div><br></div><div><img alt="dross - picture 8" src="http://dross.plogger.ir/upload/d/dross/pictures/5707846114451.jpg" width="268" height="378" border="0"></div><div><br></div><div><img alt="dross - picture 9" src="http://dross.plogger.ir/upload/d/dross/pictures/5225846232651.jpg" width="389" height="268" border="0"></div><div><br></div><div>در ضمن برنامه آتلیه های گروه معماری نیز توسط گروه اعلام شده است...</div><div><br></div><div>و قابل توجه دوستان اینکه چند آتلیه جدید به آتلیه ها اضافه شده است... &nbsp;</div><div><br></div><div><img alt="dross - picture 10" src="http://dross.plogger.ir/upload/d/dross/pictures/9377846321100.jpg" width="341" height="370" border="0"></div> text/html 2011-09-16T19:55:37+01:00 4dlife.mihanblog.com محمدرضا نظریان پیتر ایزنمن و مرکز هنر های بصری وکسنر http://4dlife.mihanblog.com/post/275 <span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px; "><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><p><font size="2">&nbsp;پیتر ایزنمن یک معمار ویک معلم میباشد پیتر آیزنمن در ۱۱ اگوست سال ۱۹۳۲ در نیویورك، ایالت نیوجرسی به دنیا آمد. او مدرك لیسانس معماری خود را از دانشگاه كرنل، مدرك فوق لیسانس خود را از دانشگاه كلمبیا و دكترای خود را ازدانشگاه كمبریج دریافت كرد.</font></p><p><font size="2"><img alt="pppp - picture 4" src="http://ppp.plogger.ir/upload/p/ppp/pictures/7500257081710.jpg" width="386" height="355" border="0"></font></p><p><font size="2">به وی یک دكترای افتخاری هنرهای زیبا از طرف دانشگاایلینویزشیکاگو اهدا گردیده است.در سال 1967وی انستیتو نیویورک را برای دانشجویان معماری وشهر سازی تاسیس کرد پیترایزنمن ساختما نها را با دو معیار می سنجد یكی اینكه چه مدت در تعلق به حال باقی می مانند و دیگر اینكه چه مدت در تاریخ خودشان را حفظ می كنند او معتقد است كه: بعضی از ساختمانهای كنونی بودن خود را از دست میدهند و هرگز جزئی از تاریخ نمی شوند . ساختمانها می توانند 50 تا 100سال تعلق به حال داشته باشند.او در حال حاضر تنها مبحثی را كه در دانشگاه تدرس می كند مر بوط به پالادیو است. در كار پالدیو چیزی است كه او شیفته آن است وآن اختراع تیپولوژی است. اختراع( تیپولوژی اجتماعی و فرم ساختمانی) كه با دیگر كارهای زمانه اش در یك ردیف قرار نمی گیرند و باید اقرار كرد كه ما هنوز مشغول ساختن ویلاهای پالادیویی هستیم و این موضوع آیزنمن رابرانگیخته که پست مدرن نیسمها پالادیو را به خاطر اینکه جایی&nbsp; در اصول فکری انها ندارد سرکوب کرده اند و پالادیو را در حاشیه گذاشته اند وگمانه میزنیم که وجه&nbsp;&nbsp; اشتراک پالادیو وایزنمن در این است که هر دو به منتقدانشان ارتباطشان با تاریخ قطع شده است.در سال(۱۹۸۰)پس ازسالها تدریس و نوشتن كتاب و نوشتن تئوری های قابل قبول ،كار حرفه ای خود را در زمینه ی طراحی و ساختن آغاز كرد كه شامل خانه هایی با مقیاس بزرگ و پروژه های شهری و نیز فعالیتهایی در زمینه ی آموزش دانشگاهی و یك سری خانه های شخصی بود.در سال (۱۹۸۵)، آقای آیزنمن جایزه ی (شیرسنگی) را برای پروژه ی رومئوژولیت خود در سومین بینال معماری در ونیز دریافت كرد. در بینال پنجم هم او یكی از دو معماری بود كه به عنوان نماینده ی ایالات متحده شركت داشت و پروژه های ارائه شده توسط ایشان در موزه ها وگالری های سر تاسر دنیا نمایش داده شد. در ضمن تا سال (۱۹۸۲)به عنوان بنیانگذار و مدیر(انستیتو معماری و شهرسازی) بوده و به عنوان منبع تفكر و اندیشه برای نقد معماری به شمار می آمد.آیزنمن تعداد زیادی جایزه دریافت كرد بورس تحصیلی گوین هایم (۱۹۷۶)، جایزه ی( برانئر) از آكادمی هنر وادبیات و جایزه ی بین المللی برای هنر،جایزه ی افتخاری از انستیتو معماری آمریكا به خاطر مركزی در اهایو (۱۹۸۹)، جایزه ی بین المللی برای طراحی شركت مركزی( كوزمیئی سانگیو) در توكیوی ژاپن(۱۹۹۱)&nbsp; نقطه شروع آیزنمن آیین افلاطونی است.نخست صورت ناب وذهنی وكامل بود كه ازطریق هبوط پیوسته و متواتر به واقعیت نزدیك می شد. تفكر آیزنمن غیردینی است و چنین تفكری در شرایط امروزی این احساس را به دست می دهدكه كاملا از این گونه مسائل (مسائل دینی) جداست.معماری آیزنمن می كوشد تا در سایه تحریك تخیل و تصور و پذیرش نا متعارفها از دام مالیخولیا بگریزد به این ترتیب كه اینها را به عنوان عناصری مثبت در ساختن مكان جدیدی برای لا مكانها یا مامنی كه در آن معمار اراده فرماتیو خود را باز شناسد تلقی میكند. این محصول مصنوعی مكان بنا برهمه آن دلایل پاسخ مثبت اوست به لامكانی وبه مالیخولیایی فقدان وازدست دادنهایی كه پیوسته دركمین وهمراه با این لا مكانی هاست.در كارهای اخیر او نشان از توهم ذهنی وجود ندارد. حتی از كمترین و دقیقترین نشانه ای از، خود گول زنی نیزوجود ندارد چرا كه هنر مدرن&nbsp; از تبار(آیزنمن و بودلر) آگاهانه و هشیارانه مسخ شدگی غیر واقعیت رامی پذیرد.استراتژی نهفته در غوطه وری عمیق تحلیلی درهندسه كه پایه طرحهای او را می سازد هرگز نباید به عنوان بازی!(صرف فرم) برداشت شود ودر ورای این هندسه ها كه پیوستگی ابعاد خود را تكثیر میكنند و یا مدولاسیونهایی را كاهش و افزایش می دهند.در(فراكتال) شكفتگی و سرشاری وجود دارد كه بدان وسیله گریز از متعارفها، ساختار حفاظتی اشراقی خود را پی می ریزد.آیزنمن معمار فرمهای مكعبی و سری خانه های 1 تا 10 به سمتی پیش می رود كه مسئله مكان در پیش زمینه قرار گرفته است و با این حال او كاری به دیگران ندارد وی با روح نوستالژیك هوشمندانه و نبوغ آسای خود خیال می كند كه می تواند مكان را در تسلط خویش در آورد و معماری خویش را بر آن بنا نهد.چنین به نظر می رسد كه معماری آیزنمن درسالهای اخیربرموقعیت تبعیدی اش همچنان پای می فشارد این معماری اعم ازاینكه در شهرها ساخته شود یا در محیط های دانشگاهی ویا درتوابع وحومه های شهری، در آنچه كه خلق می كند، ریشه ندارد به عبارت دیگرنه تنها ازتداوم منطق درونی با تمام براهین و مظامین قومی و تاریخی كه ظاهرا باید نقطه عزیمتشان از توپوگرافی وخاطره ها كشف شود ناشی نمی شود بلكه برعكس نخستین وظیفه عبارت است از دریافت و شناخت این غریبگی و غیبت مناسبات سمپاتیك بین معماری و مكانی كه این معماری در آن ساخته می شود.از زمان كانت به این سوزیبایی شناسی مدرن با دوگانگی مواجه بوده كه معماری روحانی نتیجه شكست در رویا رویی با مشكل فرم مفروض است. معماری مورد علاقه آیزنمن معماری پالادیو(لوكوربوزیه – تراینی –مورتی)كاملا عكس این معماری است، مقاوم دربرابرزیبایی شناسی روحانی و كوشا درجهت حفظ و موجودیت فرم هوگو فرید ریش در تفسیر خود بر كتاب( "فلسفه كمپوزیسیون"اثر ادگار آلن پو) به نكته ای بر می خورد كه تمام تازگی شعر آلن پو در آن است.&nbsp; طرح پیشنهادی احساس شاعرانه كلاسیكی به پیش زمینه می دهد. آنچه كه در نتیجه ظاهر می شود عین فرم و در حقیقت جوهر شعر است و آنچه كه هدف آن جوهر به نظر می آید در حقیقت حاصل فعالیت شاعرانه است. معماری اخیر آیزنمن نیز همین روال را طی میكند معنی و دلالت اولیه كه بایستی از راه زبان فرمال به بیان درآید وجود ندارد .‍‍ روش آیزنمن در عمل معماری، كاملا عكس درك كلاسیك گرته برداری و اصل تقلید به مثابه پایه های اساسی كار معماری است. تقلیدی در كار نیست نه از آلونكی ابتدایی و نه از نظام &nbsp;طبیعت ونه از منابع عظیم زندگی مدرن اجتماعی، هیچ نشانی نیز از درك معماری مبتنی بر تكمیل مدلهای الگویی یا درسهای تاریخی وجود ندارد.شاید در عصر حاضر معمار دیگری نباشد كه چنین آشكارا از تمام مفاهیم تكاملی زیبایی شناسی معماری و پایه های تاریخی آن فاصله گرفته باشد و معماری او با كلماتی بی بدیل از بی نظمی جهان مدرن، ضعف عمل انسانی و ناتوانی و فتور دانش ما و&nbsp; از محیط سخن می گوید. این خوداثراست كه به زبان سخن می گشاید، اما این سخن قصه گویی به روال رایج نیست، كه این خانه شبیه فلان است و این مكان مثل بهمان! منتهای معماری او خود به عنوان مفهوم این مكانها و ثبات ساختاری و حقیقت هندسه، در برداشتی كه بر تاكید ها و نفی ها و بر شك و ابهام استوار است پرسش بر انگیز هستند. اما معماری او بعد تاویلی نیز دارد به گونه ای كه تفسیر یك عمل به معنی اجرای آن است درست مثل پیانیستی كه متن نوشته شده موسیقی را می نوازد شرط تاویلی معماری آیزنمن در تولید و ساخت و بیان زمان و فضا شرط التزامی است.</font></p></b></font></span> text/html 2011-09-13T09:07:35+01:00 4dlife.mihanblog.com محمدرضا نظریان نمرات تاسیسات الکتریکی http://4dlife.mihanblog.com/post/278 با سلام..<br><br><span style="color: rgb(153, 0, 0);">طبق اعلام دکتر طاهرزاده،</span><br><span style="font-weight: bold;"><br><span style="color: rgb(0, 0, 153);">برای دیدن برگه ی درس تاسیسات الکتریکی خود تا روز چهارشنبه 23ام به دانشگاه مراجعه نمائید!</span></span><br> text/html 2011-09-11T08:49:34+01:00 4dlife.mihanblog.com محمدرضا نظریان نمرات برداشت از بناهای تاریخی http://4dlife.mihanblog.com/post/277 با سلام به تمامی دوستان...<div><br></div><div>تنها نمره ای که در برد معماری قرار داده شده بود،نمره برداشت مهندس نام آور و مجتهدزاده بود...</div><div><br></div><div>که در زیر مشاهده می کنید:</div><div><br></div><div>در ضمن 5/ نمره از افرادی که جلسه اول غیبت داشتند کسر گردیده است...</div><div><br></div><div><br><br></div><div><img alt="dross - picture 5" src="http://dross.plogger.ir/upload/d/dross/pictures/83492138343479.jpg" width="278" height="378" border="0"></div><div><br></div><div><br></div><div><img alt="dross - picture 6" src="http://dross.plogger.ir/upload/d/dross/pictures/83842138436830.jpg" width="278" height="378" border="0"></div><div><br></div><div><br></div><div><img alt="dross - picture 7" src="http://dross.plogger.ir/upload/d/dross/pictures/27982138464891.jpg" width="376" height="290" border="0"></div> text/html 2011-09-09T20:12:55+01:00 4dlife.mihanblog.com محمدرضا نظریان زمان انتخاب واحد و برنامه نهایی دروس http://4dlife.mihanblog.com/post/276 <font class="Apple-style-span" size="2"> با سلام به تمامی دوستان...<br><br></font><div><font class="Apple-style-span" size="2">با توجه به اعلام گروه و دانشگاه،انتخاب واحد:<br><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" size="2">ورودی 87: روز دوشنبه در تاریخ 21 شهریور ماه</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" size="2">ورودی 88:روز سه شنبه در تاریخ 22 شهریور ماه</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" size="2">ورودی 89:روز چهارشنبه در تاریخ 23 شهریورماه</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" size="2">و زمان شروع انتخاب واحد برای همه ورودی ها در ساعات 8 الی 11 صبح میباشد...</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="2"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" size="2">همچنین برنامه نهایی دروس نیمسال اول 90-91 نیز به شرح زیر اعلام شده است:<br><br><span style="font-weight: bold; color: rgb(204, 0, 0);">**توجه: برنامه مقداری تغییر کرده است! لطفاً با این عکسها چک کنید..<br><br></span></font><span style="font-weight: bold; color: rgb(204, 0, 0);">*برای واضح دیدن تصاویر روی عکس مورد نظر راست کلیک کرده و آنرا روی سیستم خود save نمایید، سپس از آن دیدن فرمایید.<br><br></span></div><div><br></div><div style="text-align: center; "><img style="width: 448px; height: 282px;" src="http://1.talar.site50.net/images/c4bb406b3e7c.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><div><font class="Apple-style-span" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" size="4"><font size="2"><br>در ضمن طبق گفته های مسئولین دانشگاه برای انتخاب واحد نیازی به حضور فیزیکی در دانشگاه نیست...و از تمام ایران قابل انجام است!!!</font><br><br>در ادامه مطلب بقیه دروس مورد نیاز برای انتخاب واحد قرار داده شده است...</font></div>